Lees dit artikel van Edwin Kruisbergen en Martha de Jonge

Voorkomen is beter dan genezen…, toch?

Over goed bedoelde maar potentieel schadelijke vormen van
preventie van ondermijning

Tijdschrift voor Veiligheid · July 2023

DOI: 10.5553/TvV/.000057

Artikel_KruisbergenenDeJonge_Voorkomenisbeterdangenezen_2023 (1)