De tweede lunchlezing vond plaats op 17 juli 2023. Het thema van de lunchlezing was omgaan met geweld door mensen met een publieke taak in het veiligheidsdomein. Allereerst nam Jaap de Waard ons mee in de wetenschappelijke stand van zaken op dit thema: wat weten we al uit bestaand onderzoek? Vervolgens vertelde Vana Hutter, senior onderzoeker bij het NSCR, over de diverse onderzoeken naar het trainen van geweldsituaties. Wendy Dorrestijn tenslotte lichtte de belangrijkste resultaten van haar PhD onderzoek toe, waarop ze dit najaar zal promoveren. Het onderwerp van haar studie is: Beyond the split second: Personal characteristics, training and performance in enforcement operations.