Society of Evidence-based Policing

Wie we zijn en wat we doen.

Missie

De society of EBP-NL wil een bijdrage leveren aan effectief politiewerk door de EBP werkwijze te bevorderen binnen de gehele Nationale politie.

Doelstellingen

Informeren over achtergronden van EBP en bewustwording creëren over de toegevoegde waarde van EBP voor de Nationale Politie.

Bevorderen van het gebruik en toepassen van wetenschappelijke kennis en methoden bij operationele, tactische of strategische beslissingen in het dagelijks politiewerk.

Hulp, ondersteuning en een netwerk bieden bij het gebruiken, opzetten of interpreteren van onderzoek zodat de best beschikbare kennis (‘evidence’) tot effectief handelen (‘policing’) leidt.

Een platform bieden om kennis, ervaring en informatie op het gebied van EBP te delen en te verspreiden door middel van bijeenkomsten, nieuwsbrieven en op het internet.

Wie zijn wij?

Klik op de foto voor meer informatie.

Ruben Boomsma
Anne Mooij
Philippe Estourgie
Wendy Dorrestijn
Valérie Peeck
Bas Böing
Iris v/d Weiden
Michel Bravo
Stijn Ruiter

Voor wie:
De society staat open voor politiepersoneel, veiligheidspartners, interne en externe onderzoekers en beleidsmakers, die enthousiast zijn over het EBP gedachtegoed en een bijdrage willen leveren om de EBP werkwijze te stimuleren binnen het dagelijks politiewerk.

Wereldwijd netwerk:
De SEBP-NL  is geïnspireerd op het wereldwijde netwerk van  societies of evidence based policing; Society of Evidence Based Policing UK, American Society of Evidence Based Policing, Canadian Society of Evidence Based Policing en Australia & New Zealand Society of Evidence Based Policing.

Ruben Boomsma

Voorzitter SEBP en operationeel expert GGP politie eenheid Noord Holland.

Ruben Boomsma is in 2002 begonnen bij de politie in Noord-Holland als allround politiemedewerker. In deeltijd volgde hij een bachelor criminologie die hij in 2012 afrondde. Hij heeft op verschillende basisteams gewerkt in verschillende functies. Tijdens zijn MD-traject heeft hij o.a. expertise opgebouwd ten aanzien van het inclusievraagstuk en hiertoe ook een training ontwikkeld. Ook is hij enkele jaren actief geweest als kaderlid binnen een politievakbond. Hij is één van de initiatiefnemers van de Society of Evidence-based Policing en in 2022 ook actief geworden voor Law Enforcement Action Partnership (LEAP) in Nederland. Onlangs heeft hij zijn master bestuurskunde afgerond. Hij staat een inclusieve, ethische en effectieve politieorganisatie voor.

Anne Mooij

Onderzoeker politie eenheid Noord Holland

Anne Mooij studeerde Toegepaste Psychologie aan de UvA en werkt sinds 1996 als onderzoeker bij de politie. Eerst bij Landelijke Eenheid en sinds vijf jaar bij de politie-eenheid Noord-Holland. In het verleden lag het accent in haar werk op het thema georganiseerde criminaliteit, de laatste jaren is dat het domein Zorg en Veiligheid. Zij hecht in haar werk veel waarde aan probleemanalyse en aan het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten voor de praktijk. Zij is betrokken bij de Society of Evidence Based Policing omdat het haar inspireert om samen met anderen een bijdrage te leveren aan effectief politiewerk.

Philip Estourgie

Sectorhoofd Staf politie eenheid Midden Nederland

Wendy Dorrestijn

Programmamanager Koninklijke Marechaussee

Valérie Peeck 

Voorzitter SEBP en onderzoeker politie eenheid Amsterdam.

Valérie Peeck (1971) is sinds 2002 als adviseur en onderzoeker werkzaam bij de politie-eenheid Amsterdam. Haar hart ligt bij het opzetten/uitvoeren van strategisch onderzoek en het toegankelijk en toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis voor de politieorganisatie. Zij is werkzaam bij Analyse & Onderzoek van Amsterdam en tevens lid van het Landelijk Onderzoekers Netwerk (LON) binnen de Nationale Politie. Samen met Ruben Boomsma vormt zij het voorzitters-duo van SEBP-NL.

Valérie begon haar loopbaan binnen de politie bij bureau Managementinformatie en Onderzoek (2002-2010). In die periode was zij tijdelijk als Short Term Expert verbonden aan een internationaal onderzoek naar het wapenbeleid in Kroatië in het kader van een EU Twinning project. Van 2010 tot 2012 was Valérie gedetacheerd bij de leerstoel Veiligheid en Burgerschap (VU) waar zij onderzoek deed naar jonge slachtoffers van geweld. Na de leerstoel was zij gedurende drie jaar werkzaam als adviseur bij het Programma Geweld. Zij was onder andere projectleider van de pilot Preventieve aanpak geweld (the Cardiff model) waarbij geanonimiseerde gegevens over letselslachtoffers van geweld werden verzameld op de Spoedeisende Hulp van Amsterdamse ziekenhuizen, om beter zicht op geweld te krijgen. Sinds 2015 werkt Valérie bij de onderzoeksgroep van Analyse en Onderzoek (DRIO) en houdt zich momenteel bezig met onderzoek en advies op het gebied van jongeren in de drugsgerelateerde criminaliteit en op het  thema Zorg en Veiligheid. Sinds de oprichting in 2022 is zij betrokken bij de Society of Evidence Based Policing-NL en inmiddels voorzitter, samen met Ruben Boomsma. Valérie studeerde Psychologie, specialisatie Functieleer, in Leiden.

Bas Böing

Bas Böing (42) werkt als wetenschappelijk onderzoeker en adviseur bij de nationale politie / politieacademie. Zijn onderzoek richt zich op het leren op weerbarstige thema’s, zoals de aanpak van etnisch profileren. Daarvoor heeft hij een gespreksvorm ontwikkeld met virtual reality. In zijn laatste onderzoek worden 900 operationele politiemensen een jaar lang gevolgd om te zien of hun kennis ten aanzien van het voorkomen van etnisch profileren verbetert, alsook hun attitudes en gedrag.

Iris van der Weiden werkte de afgelopen 10 jaar bij de politie in Noord Nederland onder meer als leidinggevende en analist bij de afdeling analyse en onderzoek.

Momenteel is zij als strategisch adviseur verbonden aan het landelijk kernteam tegen uitsluiting, discriminatie en racisme. Regelmatig publiceert zij op oa. Linkedin haar visie op de politietaak.

Michel Bravo

Hoofd Strategie, Kennismanagement, Innovatie en Onderzoek Directoraat generaal Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid

Stijn Ruiter is senior onderzoeker en programmaleider van het What Works in Policing onderzoeksprogramma bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Tevens is hij bijzonder hoogleraar bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op evidence-based policing, ruimtelijk-temporele patronen in criminaliteit en cybercrime.