Het landelijk onderzoekers netwerk (LON) bestaat uit ca 60 onderzoekers die werkzaam zijn binnen de politie. Het gaat om veelal wetenschappelijk opgeleide operationeel specialisten die werkzaam zijn bij Analyse & Onderzoek van de Dienst Intelligence Organisatie van de verschillende eenheden. Onderzoekers van het LON kunnen bij uitstek een belangrijke rol vervullen op het gebied van evidence based policing. Juist door de unieke positie weten onderzoekers van het LON een brug te slaan tussen de politiepraktijk en de wetenschap. Anne Mooij en Valerie Peeck gaven tijdens de bijeenkomst van het Landelijk Onderzoekers Netwerk een presentatie over EBP.