David Cowan is sinds 1990 lid van de Victoria Police en is hoofdinspecteur van de afdeling Georganiseerde Misdaad. Hij heeft een reeks organisatorische hervormingen geïnitieerd, waaronder de oprichting van het eerste Family Violence Command in Australië en de oprichting van het Counter Terrorism Command. David is de voorzitter van de Australia and New Zealand Society of Evidence Based Policing, een organisatie met 4000 politiefunctionarissen afkomstig van elk politiebureau in Australië.

Lees zijn artikel hier:
Investigating the development of evidence-based policing worldwide.