NSCR Onderzoeksprogramma EBP

Het onderzoekprogramma What works in policing: towards evidence-based policing in the Netherlands is er op gericht wetenschappelijke invulling en onderbouwing te leveren voor een evidence-based politiepraktijk en (nieuwe) vraagstukken voor de politie(functie) te analyseren. Het onderzoek wordt ontwikkeld en uitgevoerd door het NSCR, met medewerking van de Nationale Politie, de Politieacademie, universiteiten uit binnen- en buitenland, hogescholen en andere kennisinstellingen. Het programma omvat onderzoek naar concrete, fundamentele vragen op het terrein van de politie en is vergelijkbaar met Anglo-Amerikaans politieonderzoek waar evidence-based policing-, crime science-, en what works-onderzoeksprogramma’s al langer in ontwikkeling zijn. Hierbij wordt onderzocht hoe politie-handelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en voor wie én door wie het werkt. De onderzoeksonderwerpen sluiten onder andere aan bij de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. https://nscr.nl/onderzoeksgebied/politieprogramma/

Lees hier verder over de verschillende onderzoeken en PhD trajecten binnen dit programma

https://nscr.nl/thema/evidence-based-policing/