Afgelopen woensdag 22 november was de derde lunchlezing van de society of evidence-based policing. Drie sprekers gaven elk vanuit hun eigen perspectief een presentatie over het thema jeugdcriminaliteit.

Jaap de Waard (ministerie van J&V) deed de aftrap met een verhaal over de lange termijn trends in jeugdcriminaliteit. Vervolgens presenteerde Ida Adamse (NSCR) voor de ongeveer 60 aanwezigen een metastudie over de mechanismen bij aanwas van jeugdige criminelen en de risico- en beschermende factoren die daarbij een rol spelen. Ido Weijers (em. prof. Universiteit Utrecht) tenslotte, reflecteerde op de Top600-aanpak in Amsterdam, onlangs geëvalueerd door het WODC. Hij gaf daarbij aan wat de succesfactoren en moeilijkheden zijn bij de huidige invulling van de TOP600-aanpak, op basis van zijn jarenlange ervaring met onderzoek naar veelplegers. Voor een meer interactieve bespreking van zijn onderzoeksbevindingen over de doelgroep veelplegers zal Ido in 2024 een gastcollege verzorgen. Meer informatie over die bijeenkomst volgt over enige tijd. Hou de website in de gaten!