Op 12 september vindt ter ere van het 1 jarig bestaan van de SEBP-NL een congres plaats in Babylon Den Haag: “Hoe werkt Evidence Based Policing”. Het programma vind je hier:

Programma:

  1. Introductie en welkom Ruben Boomsma/ Valérie Peeck (voorzitters SEBP)
  2. Welkomstwoord door Henk Geveke namens de Korpsleiding, Nationale Politie
  3. Operationalising Evidence Based Policing in New Zealand – Opportunities and Challenges Bruce O’Brien (Senior Liaison Officer, New Zealand Police)
  4. Reducing serious violence in London through problem-oriented policing. Dr. Aiden Sidebottom (Associate Professor, University College London)
  5. Intelligence gestuurde politie. Bezint eer ge moet bijsturen           Ana Barros (Lector Intelligence Politieacademie)
  6. De toegevoegde waarde van VR in bespreken en tegengaan van etnisch profileren.               Bas Böing (PhD, Nat. Politie)
  7. EBP Onderzoeksprogramma NSCR.                                                                                  Prof. Stijn Ruiter en PhD studenten.

Info over de sprekers:

Bruce O’Brien

Bruce O’Brien is al 24 jaar werkzaam bij de NZ police, voornamelijk in de operatie. De afgelopen 3 jaar was hij landelijk verantwoordelijk voor intelligence en evidence based policing. Sinds april van dit jaar is hij werkzaam als liason gestationeerd in Londen voor NZ Police, verantwoordelijk voor de contacten met Europa, het Midden Oosten en Afrika. Hij is afgestudeerd criminoloog en zit in de afronding van zijn PHd op het gebied van voorspellen van fataal huiselijk geweld bij kinderen.

Bruce O’Brien zal in zijn presentatie:  “Operationalising Evidence Based Policing in New Zealand – Opportunities and Challenges”  ingaan op de geschiedenis en de inrichting van evidence based policing in NZ. Hierbij zal hij specifiek aandacht besteden aan de uitdagingen om EBP binnen de politie te implementeren. Ook zal hij ingaan op de kansen en bedreigingen voor EBP en waarom het zo belangrijk is voor de hedendaagse politie.

Aiden Sidebottom

Aiden Sidebottom is universitair hoofddocent aan het Jill Dando Institute of Security and Crime Science van University College London. Zijn interesse gaat voornamelijk uit naar criminaliteitspreventie en probleemgerichte aanpak (PGA) politie.  In 2019 deed Aiden een landelijke inventarisatie mbt de toepassing van een probleemgerichte aanpak  binnen de politie van in England en Wales. De afgelopen tijd heeft hij verschillende politiekorpsen ondersteund in het toepassen van PGA om geweld in de openbare ruimte terug te dringen. Aiden is lid van de academic advisory board van His Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services en is lid van de jury voor de Goldstein Award for excellence in problem-oriented policing.

In zijn presentatie getiteld: Reducing serious violence in London through problem-oriented policing, zal Aiden Sidebottom meer vertellen over de kracht van probleemgerichte aanpak (PGA), een werkwijze die zich in de afgelopen jaren bewezen heeft als een van de beste manieren om criminaliteit terug te dringen. De afgelopen 3 jaar is er intensief samengewerkt met de Metropolitan Police om PGA in te zetten om geweld inde openbare ruimte effectief aan te pakken. Onderdeel hiervan was dat er 35 POP champions werden getraind om lokaal een PGA op te zetten. In de presentatie gaat hij in op de achtergronden en ervaringen die tijdens de samenwerking zijn opgedaan. Ook zal hij ingaan op sommige obstakels die een effectieve uitwerking van een PGA mogelijk in de weg kunnen staan.

Ana Barros 

Ana Barros is lector Intelligence aan de Politie Academie. Ze werkt daar aan het versterken van de bekwaamheid van de politie intelligence voor een veiligere samenleving. Zodoende focust haar onderzoek zich op anticipatory intelligence; zij ontwikkelt methoden en modellen waarmee het intelligenceonderdeel in staat is om criminele organisaties een stap voor te zijn door slimme interventies te ontwikkelen. Daarnaast onderzoekt zij de potentie en de gevaren van het gebruik van Artificial Intelligence en big data analytics voor operationele, tactische en strategische intelligence.

Barros promoveerde na haar masters in Statistiek en Mathematische besliskunde (het creëren van innovatieve oplossingen met behulp van mathematische modellen die in praktijk werken bij reële problemen) in 1995 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar passie voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en het proces om kennis op mensen over te brengen, brachten haar bij TNO, waar ze sinds 1997 werkzaam is als Principal Scientist. Barros is ook verbonden aan het Institute for Advance Study van de Universiteit van Amsterdam, op het gebied van complexiteit van criminele samenwerkingsverbanden. Ze combineert deze functies met haar functie als Lector aan de Politieacademie.

Bas Böing

Bas Böing (42) werkt als wetenschappelijk onderzoeker en adviseur bij de nationale politie / politieacademie. Zijn onderzoek richt zich op het leren op weerbarstige thema’s, zoals de aanpak van etnisch profileren. Daarvoor heeft hij een gespreksvorm ontwikkeld met virtual reality. In zijn laatste onderzoek worden 900 operationele politiemensen een jaar lang gevolgd om te zien of hun kennis ten aanzien van het voorkomen van etnisch profileren verbetert, alsook hun attitudes en gedrag.

Stijn Ruiter

Stijn Ruiter is senior onderzoeker en programmaleider van het What Works in Policing onderzoeksprogramma bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Tevens is hij bijzonder hoogleraar bij de afdeling Sociologie van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich met name op evidence-based policing, ruimtelijk-temporele patronen in criminaliteit en cybercrime.

Stijn zal samen met de PhD studenten van het NSCR een toelichting geven op de verschillende onderzoeken die in het kader van het onderzoeksprogramma What Works in Policing worden uitgevoerd.